Fresh Travel

Fresh Travel

Nearby travel agencies

El TOUR- Armenia
El TOUR- Armenia
14/1 Vardanants str
"Nord-Ost" travel agency
"Nord-Ost" travel agency
Ул. Чаренца 1
Teni Travel
Teni Travel
Yervand Kochar 17/2
Your Travel Agency
Your Travel Agency
9 Grigor Lousavorich, Erevan
Winn Travel LLC
Winn Travel LLC
"Sputnik" Travel Agency
"Sputnik" Travel Agency
31 Moskovyan st., 0002
Belise Tour
Belise Tour
Mashtots Ave. 33/1

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Fresh Travel, Tour Agency, Zakian Street 6/36, Yerevan.

Special offer from Fresh travel
Tour to Italy
ART & CULTURE
From Sunday to Sunday
Rome/Venice
starting from 700 EUR pp for 3* and 780 EUR pp for 4*

For further information and questions don’t hesitate to contact us or visit our office.
Fresh travel LLC
6/36 Zakian St, Yerevan 0010, Republic of Armenia

Հատուկ առաջարկ Ֆրեշ Թրեվլից
Տուր դեպի Իտալիա
Արվեստ և Մշակույթ
Կիրակիից Կիրակի
Հռոմ/Վենետիկ
սկսած 3* 700 EUR և 4* 780 EUR համարժեք ՀՀ դրամից

Հավելյալ, մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել կամ այցելել մեր գրասենյակ:
Հեռ.: 060 52 52 67
Հասցե: Զաքիյան 6/36

Special offer from Fresh travel
Tour to India
Golden triangle
Delhi- Jaipur- Fatehpur Sikri
7days/6nights
starting from 400 USD pp for 3* and 460 USD pp for 4*

For further information and questions don’t hesitate to contact us or visit our office.
Fresh travel LLC
6/36 Zakian St, Yerevan 0010, Republic of Armenia

Հատուկ առաջարկ Ֆրեշ Թրեվլից
Տուր դեպի Հնդկաստան
Ոսկե Եռանկյունի
Դելի - Ջայպուր - Ֆառեհպուր-Սիկրի
7օր/6գիշեր
սկսած 3* 400 $ և 4* 460 $ համարժեք ՀՀ դրամից

Հավելյալ, մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել կամ այցելել մեր գրասենյակ:
Հեռ.: 060 52 52 67
Հասցե: Զաքիյան 6/36

Special offer from Fresh travel
Only for 23.03.13-30.03.13(8days/7nights)
535$ per person
The price includes air tickets (Tbilisi-Sharm El Sheikh-Tbilisi), hotel room reservation AL and airport-hotel-airport transfer.

Հատուկ առաջարկ Ֆրեշ Թրեվլի կողմից
Միայն 23.03.13-30.03.13(8օր/7գիշեր)
535$ համարժեք ՀՀ դրամ մեկ անձի համար
Արժեքը ներառում է ավիատոմսը (Թբիլիսի-Շարմ Էլ Շեյխ-Թբիլիսի), հյուրանոցային համարի ամրագրումն`ամեն ինչ ներառյալ, և օդանավակայան-հյուրանոց-օդանավակայան տեղափոխումը:

Հատուկ առաջարկ Ֆրեշ Թրեվլի կողմից
Լուսնածագի տուր
Կիրակիից կիրակի
Հռոմ/Նեապոլ/Պոմպեյ/Ֆլորենցիա/Մոնտեկատինի/Պիզա/Սիենա/Վենետիկ/Ռիմինի/Սան Մարինո
3* և 4* հյուրանոցներ
550 EUR համարժեք ՀՀ դրամ մեկ անձի համար նախաճաշով
610 EUR համարժեք ՀՀ դրամ մեկ անձի համար 2 անգամյա սնունդով

Special offer from Fresh travel
MOONRISE TOUR
From Sunday to Sunday
Rome/ Naples/ Pompei/ Florence/ Montecatini/ Pisa/ Siena/ Venice/ Rimini/ San Marino
3* and 4* hotels
DBL/BB – 550 EUR pp
DBL/HB – 610 EUR pp

Special offer from Fresh travel
Only for 16-23 March & 23-30 March
8days/7nights
505$ per person
The price includes air tickets (Tbilisi-Sharm El Sheikh-Tbilisi), Tower Bay or Royal Paradise Resort hotel room reservation AL and airport-hotel-airport transfer.

Հատուկ առաջարկ Ֆրեշ Թրեվլի կողմից
Միայն Մարտի 16-23-ը և 23-30-ը
8օր/7գիշեր
505$ համարժեք ՀՀ դրամ մեկ անձի համար
Արժեքը ներառում է ավիատոմսը (Թբիլիսի-Շարմ Էլ Շեյխ-Թբիլիսի), Tower Bay կամ Royal Paradise Resort հյուրանոցային համարի ամրագրումն`ամեն ինչ ներառյալ, և օդանավակայան-հյուրանոց-օդանավակայան տեղափոխումը:

Special offer from Fresh travel
Only for 16.03.13-23.03.13(8days/7nights)
505$ per person
The price includes air tickets (Tbilisi-Sharm El Sheikh-Tbilisi), Tower Bay hotel room reservation AL and airport-hotel-airport transfer.

Հատուկ առաջարկ Ֆրեշ Թրեվլի կողմից
Միայն 16.03.13-23.03.13(8օր/7գիշեր)
505$ համարժեք ՀՀ դրամ մեկ անձի համար
Արժեքը ներառում է ավիատոմսը (Թբիլիսի-Շարմ Էլ Շեյխ-Թբիլիսի), Tower Bay հյուրանոցային համարի ամրագրումն`ամեն ինչ ներառյալ, և օդանավակայան-հյուրանոց-օդանավակայան տեղափոխումը:

Հատուկ առաջարկ Ֆրեշ Թրեվլի կողմից
Ուխտագնացություններ դեպի Սուրբ Վայրեր
01.05.13-08.05.13(8օր/7գիշեր)
02.05.13-09.05.13(8օր/7գիշեր)
Սկսած 830$համարժեք ՀՀ դրամից

Հավելյալ, մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել կամ այցելել մեր գրասենյակ:
Հեռ.: 060 52 52 67
Հասցե: Զաքիյան 6/36

HAPPY WOMEN`S DAY !
WE WISHING YOU A DAY AS BEAUTIFUL
AS YOU ARE!

Կապույտ երկնքի ներքո կա Ոսկե մի քաղաք!!!
Սուրբ Զատիկը Սուրբ Հողի վրա!!!
8օր/7գիշեր Երուսաղեմում
Ներառյալ 3 օրյա տուրերը
950$ համարժեք ՀՀ դրամ

Հավելյալ, մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել կամ այցելել մեր գրասենյակ:
Հեռ.: 060 52 52 67
Հասցե: Զաքիյան 6/36

Անմոռանալի շաբաթ Իտալիայում!!!!!

Հավելյալ, մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել կամ այցելել մեր գրասենյակ:
Հեռ.: 060 52 52 67
Հասցե: Զաքիյան 6/36

Հատուկ առաջարկ Ֆրեշ Թրեվլ-ի կողմից!!!

Հավելյալ, մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել կամ այցելել մեր գրասենյակ:
Հեռ.: 060 52 52 67
Հասցե: Զաքիյան 6/36

Հատուկ առաջարկ Ֆրեշ Թրեվլ-ի կողմից!!!
8օր/7գիշեր Եգիպտոս/Շարմ Էլ Շեյխ
Սկսած 555$

Հավելյալ, մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել կամ այցելել մեր գրասենյակ:
Հեռ.: 060 52 52 67
Հասցե: Զաքիյան 6/36

No need to go to Tbilisi to get Israeli visa!!! We will deliver all the required documents for You!!!

Special offers for Israel You can have your visa application in our office and we’ll deliver it back from Georgia, embassy of Israel.

Ruby Falls, Tennessee, USA

Located 1,120ft underground, beneath Lookout Mountain in Tennessee, the Ruby Falls are America’s tallest underground waterfall, falling 145ft in a huge vertical shaft. After reaching the bottom of the chamber, the collected rainwater and spring water then passes through the mountain, eventually joining the Tennessee River at the base of the mountain.
The Falls have been a tourist attraction for 80 years, and have inspired musicians ranging from Johnny Cash (who wrote ‘See Ruby Fall’) to Mastodon (who recorded a music video in the chamber).

Fresh Travel's cover photo

Spring Has Come !!! Good morning, EVERYBODY! Have a wonderful day !!!

Tours to Italy
3 nights Rome/2nights Venice/2nights Milan
Starting from 700 EUR PP
For further information and questions don’t hesitate to contact us or visit our office.
Fresh travel LLC
6/36 Zakian St, Yerevan 0010, Republic of Armenia
Tel: +374 60 52 52 67
+374 55 00 27 46

Հեռ.: 060 52 52 67
Հասցե: Զաքիյան 6/36

Moeraki Boulders, New Zealand

The Moeraki Boulders are actually a type of huge stone that is recognizable for being highly spherical. They can be found scattered around the Koekohe Beach near Moeraki, a small town on New Zealand's Otago coast. This section of beach has been protected by the government as a scientific reserve. The Moeraki Boulders are not the only rocks of this size and shape; there are huge spherical boulders molded over millions of years on other New Zealand coasts as well. Weighing several tons each, the Moeraki Boulders originally formed about 60 million years ago during the early Paleocene. Some can measure up to nine feet across. For millions of years, the boulders lay buried underground, covered up over time. Slowly, they have emerged as waves wash away the mudstone.

The Moeraki Boulders are actually a type of huge stone that is recognizable for being highly spherical. They can be found scattered around the Koekohe Beach near Moeraki, a small town on New Zealand's Otago coast. This section of beach has been protected by the government as a scientific reserve. The Moeraki Boulders are not the only rocks of this size and shape; there are huge spherical boulders molded over millions of years on other New Zealand coasts as well. Weighing several tons each, the Moeraki Boulders originally formed about 60 million years ago during the early Paleocene. Some can measure up to nine feet across. For millions of years, the boulders lay buried underground, covered up over time. Slowly, they have emerged as waves wash away the mudstone.

Հատուկ առաջարկ Ֆրեշ Թրեվլ-ի կողմից!!!
Հավելյալ, մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել կամ այցելել մեր գրասենյակ:
Հեռ.: 060 52 52 67
Հասցե: Զաքիյան 6/36

Հատուկ առաջարկ Ֆրեշ Թրեվլ-ի կողմից!!!
Հավելյալ, մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել կամ այցելել մեր գրասենյակ:
Հեռ.: 060 52 52 67
Հասցե: Զաքիյան 6/36

Հատուկ առաջարկ Ֆրեշ Թրեվլ-ի կողմից!!!
Հավելյալ, մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել կամ այցելել մեր գրասենյակ:
Հեռ.: 060 52 52 67
Հասցե: Զաքիյան 6/36

Հատուկ առաջարկ Ֆրեշ Թրեվլ-ի կողմից!!!
Հավելյալ, մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել կամ այցելել մեր գրասենյակ:
Հեռ.: 060 52 52 67
Հասցե: Զաքիյան 6/36

Հատուկ առաջարկ Ֆրեշ Թրեվլ-ի կողմից!!!
Հավելյալ, մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել կամ այցելել մեր գրասենյակ:
Հեռ.: 060 52 52 67
Հասցե: Զաքիյան 6/36

Հատուկ առաջարկ Ֆրեշ Թրեվլ-ի կողմից!!!
Հավելյալ, մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել կամ այցելել մեր գրասենյակ:
Հեռ.: 060 52 52 67
Հասցե: Զաքիյան 6/36

Հատուկ առաջարկ Ֆրեշ Թրեվլ-ի կողմից!!!
Ստորև նշված առաջարկների վերաբերյալ հավելյալ, մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել կամ այցելել մեր գրասենյակ:
Հեռ.: 060 52 52 67
Հասցե: Զաքիյան 6/36

Հատուկ առաջարկ Ֆրեշ Թրեվլի կողմից
Դիմավորեք Ամանորը և անցկացրեք ամանորյա արձակուրդները Վրաստանում
4 գիշերակաց 4* հյուրանոցում
Ամանորյա ընթրիքն ու միջոցառումները Թբիլիսիի Ռադիսոն Բլյու հյուրանոցում
Ամանորի միջոցառումների շրջանակներում՝ ռուսական հայտնի Վենգեր խումբը և դիջեյ Նիքը
360 $ համարժեք ՀՀ դրամ մեկ անձի համար երկտեղանի/մեկտեղանի հյուրանոցային համարում
310 $ համարժեք ՀՀ դրամ մեկ անձի համար երեքտեղանի հյուրանոցային համարում
355 $ համարժեք ՀՀ դրամ մեկ 5 տարին լրացած մեկ երեխայի համար
5 տարին չլրացած երեխաների համար անվճար

Ֆրեշ Թրեվլ ՍՊԸ
Զաքիյան 6/36, Երևան 0010 ՀՀ
Հեռ: +374 60 52 52 67
+374 55 00 27 46

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Special offer from Fresh travel
Spend Your New Year vacation and Celebrate the New Year in Georgia
4 nights in 4* hotel
New Year show and Eve dinner in Radisson Blue hotel in Tbilisi
New Year show with famous Russian Venger collective and DJ Nick
360$ per person in DBL/SGL room
310$ per person in TRPL room
355$ per up to 5 years old child
Children under 5 free

For further information and questions don’t hesitate to contact us or visit our office.
Fresh travel LLC
6/36 Zakian St, Yerevan 0010, Republic of Armenia
Tel: +374 60 52 52 67
+374 55 00 27 46

Make Your travelling dreams come true &
Choose the most preferable destination for You
Destination – Europe
Italy/Rome
7 days/6nights(29.12.12-04.01.13) in 4* hotel
107 EUR per month per person in DBL room
105 EUR per month per person in TRPL room
120 EUR per month per person in SGL room
60 EUR per month per child in parents room
For 12 months
France/Paris
7 days/6nights (27.12.12-02.01.13) in 3*/4* hotel
121 EUR per month per person in DBL room
120 EUR per month per person in TRPL room
151 EUR per month per person in SGL room
64 EUR per month per child in parents room
For 12 months
Tour package prices includes Hotel accommodations, airtickets, required transfers, visa fee and travel insurance.
Converse Bank in cooperation with Fresh travel provides travel loans for those who like travelling.
You will be provided with Special Travelling Card and get Your tour package in Fresh Travel (Zakian 6/36).

For further information and questions don’t hesitate to contact us or visit our office.
Fresh travel LLC
6/36 Zakian St, Yerevan 0010, Republic of Armenia
Tel: +374 60 52 52 67
+374 55 00 27 46
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Իրականություն դարձրեք ճամփորդելու Ձեր երազանքը
Պարզապես ընտրեք Ձեր նախընտրած ուղղութունը
Եվրոպա
Իտալիա/Հռոմ
7 օր/6 գիշեր (27.12.12-02.01.13) 4* հյուրանոցում
107 EUR ամսեկան մեկ անձի համար երկտեղանի համարում
105 EUR ամսեկան մեկ անձի համար երեքտեղանի համարում
120 EUR ամսեկան մեկ անձի համար մեկտեղանի համարում
60 EUR ամսեկան մեկ երեխայի համար ծնողների համարում
Հաշվարկված է 12 ամիսների համար
Ֆրանսիա/Փարիզ
7 օր/6 գիշեր (27.12.12-02.01.13) 4* հյուրանոցում
121 EUR ամսեկան մեկ անձի համար երկտեղանի համարում
120 EUR ամսեկան մեկ անձի համար երեքտեղանի համարում
151 EUR ամսեկան մեկ անձի համար մեկտեղանի համարում
64 EUR ամսեկան մեկ երեխայի համար ծնողների համարում
Հաշվարկված է 12 ամիսների համար
Փաթեթը ներառում է ավիատոմսերը, հյուրանոցի ամրագրումը, մուտքի արտոնագրի և ճանապարհորդական ապահովագրության արժեքները:
Կոնվերս Բանկը Ֆրեշ Թրեվլ ընկերության հետ համատեղ ճամփորդել ցանկացողներին տրամադրում է ճամփորդական վարկ:
Ձեզ կտրամադրվի հատուկ վարկային ճամփորդական քարտ, որով ձեռք կբերեք տուրիստական փաթեթը՝ Զաքիյան 6/36 հասցեում գտնվող Ֆրեշ Թրեվլի գրասենյակում:

Ֆրեշ Թրեվլ ՍՊԸ
Զաքիյան 6/36, Երևան 0010 ՀՀ
Հեռ: +374 60 52 52 67
+374 55 00 27 46

PLEASE LIKE AND SHARE !
Thank You Very Much !

1570 $ per person in DBL room
1423$ per person in TRPL room
550 $ SGL supplement
935 $ per child in Parents’ room
The price includes hotel accommodation on HB basis, airticket, visa fee and travel insurance.

For further information and questions don’t hesitate to contact us or visit our office.
Fresh travel LLC
6/36 Zakian St, Yerevan 0010, Republic of Armenia
Tel: +374 60 52 52 67
+374 55 00 27 46
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Հատուկ առաջարկ Մեռյալ Ծովի ափին գտնվող Քրաուն Պլազա հյուրանոցի համար 05.12.12-16.02.13
Ամրագրեք 7 գիշերակաց և ստացեք 1 գիշերակաց նվեր + անվճար տրանսֆեր + 1 անվճար Սփա ծառայություն մեծերի համար

1570 $ մեկ անձի համար 2 տեղանի համարում
1423$ մեկ անձի համար 3 տեղանի համարում per person in TRPL room
550 $ մեկ անձի հավելավճարը մեկ տեղանի համարում
935 $ մեկ 2 տարեկանը չլրացած երեխայի համար՝ ծնողների համարում
Հավելյալ տեղեկությունների համար այցելեք մեր գրասենյակ կամ զանգահարեք
Ֆրեշ Թրեվլ ՍՊԸ
Զաքիյան 6/36, Երևան 0010 ՀՀ
Հեռ: +374 60 52 52 67
+374 55 00 27 46

SPO for Daniel Dead Sea hotel for New Year
Book 7 nights on HB basis and get free of charge entrance to New Year Program and free Eve Dinner + free transfer!!!!!!


1600 per person in DBL room
1500 per person in TRPL room
750 SGL supplement
900 per child in Parents’ room
Infants Free
The price includes hotel accommodation on HB basis, airticket, visa fee and travel insurance.
For more information please do not hesitate to contact or visit us.

Fresh travel LLC
6/36 Zakian St, Yerevan 0010, Republic of Armenia
Tel: +374 60 52 52 67
+374 55 00 27 46
~~~~~~~~~~~~~

Հատուկ առաջարկ Մեռյալ Ծովի ափին գտնվող Դանիել հյուրանոցի համար 30.12.12-03.03.13
Ամրագրեք 2 անգամյա սնունդով և ստացեք նվեր ամանորյա ընթրիքն ու խնջույքը + անվճար տրանսֆեր

1600 մեկ անձի համար 2 տեղանի համարում
1500 մեկ անձի համար 3 տեղանի համարում per person in TRPL room
750 մեկ անձի հավելավճարը մեկ տեղանի համարում
900 մեկ 2 տարեկանը չլրացած երեխայի համար՝ ծնողների համարում

Արժեքը ներառում է հյուրանոցի ամրագրումը, ավիատոմսը, մուտքի արտոնագրի և ճանապարհորդական ապահովագրության արժեքները:

Ֆրեշ Թրեվլ ՍՊԸ
Զաքիյան 6/36, Երևան 0010 ՀՀ
Հեռ: +374 60 52 52 67
+374 55 00 27 46

Amazing Places To Experience Around The Globe

Amazing Places To Experience Around The Globe

Fresh Travel

Fresh Travel

Special offer from Fresh travel specialized in Israel
8days/7nights in the most popular resort of Israel along the beaches of Red sea Eilat and holly land Jerusalem
Accommodation in 5* hotels King Solomon/Leonardo Plaza in Eilat & Leonardo Plaza in Jerusalem
1990 $ per person in DBL room
1890 $ per person in TRPL room
610 $ SGL supplement in SGL room
1390 USD Child supplement in parents room*
*max. 2 children in a room
The prices include hotel accommodation on HB basis, airtickets and all transfers, travel insurance, visa fee.
For more information please do not hesitate to contact or visit us.

Fresh travel LLC
6/36 Zakian St, Yerevan 0010, Republic of Armenia
Tel: +374 60 52 52 67
+374 55 00 27 46


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Հատուկ առաջարկ Իսրայելի ուղղությամբ մասնագիտացած Ֆրեշ Թրեվլից

8օր/7գիշեր Կարմիր ծովի ափին գտնվող Իսրայելի ամենահայտնի հագստավայրերից մեկի՝ Էիլաթում և սրբատեղի դարձած Երուսաղեմում
Վայելեք Ձեր հանգիստը Էիլաթի Քինգ Սոլոմոն կամ Լեոնարդո Պլազա և Երուսաղեմի համանուն Լեոնարդո Պլազա 5* հյուրանոցներում՝ երկու անգամյա սնունը ներառյալ:

1990 $ համարժեք ՀՀ դրամ մեկ անձի համար երկտեղանի համարում
1890 $ համարժեք ՀՀ դրամ մեկ անձի համար երեք տեղանի համարում
610 $ համարժեք ՀՀ դրամ մեկ անձի հավելավճարը մեկտեղանի համարի համար
1390 $ համարժեք ՀՀ դրամ մեկ երեխայի հավելավճարը ծնողների համատեղ համարում (առավելագույնը 2 երեխա մեկ համարում)
Վերոնշյալ արժեքը ներառում է գիշերակացը հյուրանոցներում՝ երկու անգամյա սնունդը ներառյալ, ավիատոմսերն ու բոլոր տեղափոխումները, ճանապարհորդական ապահովագրությունն ու մուտքի արտոնագիրը:

Ֆրեշ Թրեվլ ՍՊԸ
Զաքիյան 6/36, Երևան 0010 ՀՀ
Հեռ: +374 60 52 52 67
+374 55 00 27 46

Fresh Travel

8 Days/7 Night
Eilat+Jerusalem
1695 USD per person(with Armavia airline flights Yerevan-Tel Aviv-Yerevan, preferable dates: 03.01.13 – 10.01.13)
1595 USD per person(with AirZena airline flights Tbilisi-Tel Aviv-Tbilisi, preferable dates: 03.01.13 – 10.01.13)
Accommodation in Dan Panarama hotels in Eilat and Jerusalem
The prices include hotel accommodation on HB basis, airtickets and all transfers, travel insurance, visa fee.
For more information please do not hesitate to visit or contact us.

Fresh travel LLC
6/36 Zakian St, Yerevan 0010, Republic of Armenia
Tel: +374 60 52 52 67
+374 55 00 27 46
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8 օր/78գիշեր
Էիլաթ+Երուսաղեմ
1695$ համարժեք ՀՀ դրամ մեկ անձի համար երկտեղանի համարում(Արմավիա ավիաուղիներով Երևան-Թել Ավիվ-Երևան, նախընտրելի ժամանակահատվածը: 03.01.13-10.01.13)
1595$ համարժեք ՀՀ դրամ մեկ անձի համար երկտեղանի համարում(ԷըրԶենա ավիաուղիներով Թբիլիսի-Թել Ավիվ-Թբիլիսի, նախընտրելի ժամանակահատվածը: 03.01.13-10.01.13)
Վերոնշյալ արժեքը ներառում է գիշերակացը հյուրանոցներում՝ երկու անգամյա սնունդը ներառյալ, ավիատոմսերն ու բոլոր տեղափոխումները, ճանապարհորդական ապահովագրությունն ու մուտքի արտոնագիրը:
Հավելյալ տեղեկությունների և հետագա հարցերի համար այցելեք մեր գրասենյակ կամ զանգահարեք ստորև նշված հեռախոսահամարներով:

Ֆրեշ Թրեվլ ՍՊԸ
Զաքիյան 6/36, Երևան 0010 ՀՀ
Հեռ: +374 60 52 52 67
+374 55 00 27 46

Want your business to be the top-listed Travel Agency in Yerevan?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address

Zakian Street 6/36
Yerevan
Other Tour Agencies in Yerevan (show all)
Jerusalem Travel - Ուխտագնացություն Երուսաղեմ Jerusalem Travel - Ուխտագնացություն Երուսաղեմ
Tumanyan 27
Yerevan, 002

Դուք ունեք բացառիկ հնարավորություն տեսնելու և վայելելու Ավետյաց երկիրն իր ողջ հմայքով

Ameli Tour Ameli Tour
Komitas Avenue
Yerevan, 0033

Ameli Tour is inbound tour operator organizing tours in Armenia.

Republic Square, Yerevan Republic Square, Yerevan
City Center
Yerevan, 0001

M.A.G Travel M.A.G Travel
Դավիթ Բեկի 1/1
Yerevan, 0008

Assol Tour Assol Tour
Paronyan Street
Yerevan

Air tickets, incoming/outgoing tourism, sightseeing tours, hotel reservations, visa.

Silk Road Armenian Heritage Silk Road Armenian Heritage
Yerevan

> տուրիստական արդյունք։

MN TOUR MN TOUR
11b Avet Avetisyan
Yerevan, 0033

Welcome to Yerevan Welcome to Yerevan
1 Street Charents
Yerevan, 0025

We are offering short and long term properties rental in Yerevan, individual tours in Armenia.

Spinnaker Travel Club Spinnaker Travel Club
1 Baghramyan Street
Yerevan, 0019

The World is Yours... Spinnaker Travel Club offers different kinds of tours, air tickets and hotel reservations worldwide.

«Երևան Կրասնոդար Ռոստով/ Erevan krasnodar rostov.» «Երևան Կրասնոդար Ռոստով/ Erevan krasnodar rostov.»
Տիգրան Մեծի 18
Yerevan, 0070

ՈՒղեվորափոխադրում՝ Երևան-Կրասնոդար,Երևան- Ռոստով,Կրասնոդար-Երևան, Ռոստով-Երևան։ Տեղափոխում ենք նաև ծանրոցներ։

LaraTravel LaraTravel
Abovyan Str. 22/55
Yerevan, 0001

MICE Tours in Armenia Tours from Armenia Education in Armenia Education in USA and Europe Full visa support Individual and group tours

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C