شرکت سیاحتی آریایی آرین, Kabul Videos

Videos by شرکت سیاحتی آریایی آرین in Kabul.

تسلیت بر تمام عزا داران حسینی😭😭

Other شرکت سیاحتی آریایی آرین videos

تسلیت بر تمام عزا داران حسینی😭😭

باز محرم رسید، ماه عزای حسینسینه ی ما می شود ، کرب و بلای حسینکاش که ترکم شود غفلت و جرم و گناهتا که بگیرم صفا ، من ز صف...

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C